Register van gecertificeerde loopbaanprofessionals

CMI toegelicht...

CMI op RTL7

Onlangs zijn CMI en DNV GL gevraagd om mee te werken aan een uitzending van Ondernemend Nederland op RTL7. In deze aflevering is aandacht besteed aan loopbaanprofessionals.

Lees meer...
Interessante inleiding tijdens mentorraad

Op de halfjaarlijkse bijeenkomst van de Mentorraad van 23 mei jl. werd gesproken over recente ontwikkelingen binnen het CMI en in het vakgebied. De inleiding werd verzorgd door dr. Arjan Heyma die verslag deed van het SEO onderzoek “Werkende perspectieven voor oudere werknemers”.

Lees meer...

De voordelen van een CMI Register Loopbaanprofessional (RL)

In Nederland werken ongeveer 15.000 loopbaanadviseurs. De overheid wil geen voorwaarden stellen voor de uitoefening van het vak, maar stimuleert gelukkig wel het eigen initiatief van de branche om vakgenoten te toetsen op vakbekwaamheid. Op dit moment hebben landelijk meer dan 500 loopbaanadviseurs hun vakbekwaamheid aangetoond via CMI (www.cminl.nl) certificering 'onder accreditatie', waardoor zij de beschermde titel Register Loopbaanprofessional (RL) mogen voeren.  'Onder accreditatie' geeft aan dat CMI de eigen kwaliteit en de procedure heeft laten toetsen volgens ISO/IEC 17024 door een onafhankelijke partij, de Raad voor Accreditatie. CMI is de enige certificerende instelling die loopbaanadviseurs onafhankelijk toetst en zelf ook door een onafhankelijke instantie wordt getoetst. Dit in tegenstelling tot erkenningen die door beroepsverenigingen worden afgegeven.
De taak van CMI als certificerende instelling ligt in het onafhankelijk toetsen van  de vakbekwaamheid. Alle Register Loopbaanadviseurs worden elke 3 jaar onafhankelijk getoetst op hun vakbekwaamheid door CMI. Voor het CMI-certificaat komen adviseurs in aanmerking met tenminste 3 jaar werkervaring als loopbaanadviseur. Meer informatie treft u hieronder aan.

Lees meer...