Register van gecertificeerde loopbaanprofessionals

Toelichting op de lijst RL's

Door inschrijving bij CMI aanvaardt de Register Loopbaanprofessional (RL) de toepasselijkheid van alle door CMI vastgestelde reglementen, voorschriften en besluiten en houdt zich daar aan.

Het is belangrijk dat u bij het zoeken op naam van de persoon geen tussenvoegsels invoert zoals 'de', 'van', 'van den' etc.

De lijst is niet bedoeld voor het genereren van mailingbestanden voor commerciële doeleinden.