Register van gecertificeerde loopbaanprofessionals

Recertificering

Het CMI certificaat is drie jaar geldig.  Daarna dient hercertificatie plaats te vinden. Om gecertificeerd te blijven dienen loopbaan professionals zich minimaaal drie tot vier maanden voor het verlopen van het certificaat aan te melden. Bovendien  moeten zij aantonen dat zij zich in de afgelopen drie jaar ontwikkeld hebben in het vakgebied en dat zij daarin nog steeds uitvoerend werkzaam zijn. Hiertoe is het noodzakelijk dat de Register Loopbaanprofessional(RL) gedurende de drie jaren ontwikkelpunten verzamelt en de bewijsstukken daarvoor archiveert. De dossieropbouw wordt hierdoor minder tijdrovend.

CMI hanteert de niveaus A (focus op de cliënt), B (focus op cliënt en opdrachtgever) en C (focus op cliënt, opdrachtgever en organisatie).
Als gevolg van de ontwikkeling in de drie tussenliggende jaren is het uiteraard mogelijk dat de RL bij recertificering van niveau verandert. Dit dient uit het dossier te blijken.

De RL’s staan ingeschreven in het openbaar register op de CMI website onder register. Zij mogen de beschermde titel “RL” achter hun naam voeren en het beschermde CMI beeldmerk gebruiken.

Alle informatie inzake de recertificering is opgenomen in nevenstaand menu.