Register van gecertificeerde loopbaanprofessionals

Opdrachtgevers

Loopbaanbegeleiding is bij overheid en bedrijfsleven een veel gebruikt instrument bij het optimaliseren van de organisatie en het effectief functioneren van de werknemers. In de nabije toekomst wordt de begeleiding van personeel nog belangrijker om structurele krapte op de arbeidsmarkt op te vangen, als gevolg van de 'babyboom'.
 
In Nederland werken ongeveer 15000 loopbaanadviseurs. Daaronder zijn ongetwijfeld veel professionals die hun vak verstaan. Echter, een ieder die dat wil kan zich vestigen als loopbaanadviseur, omdat loopbaancoaching geen beschermd beroep is. De overheid wil geen voorwaarden stellen voor de uitoefening van het vak, maar stimuleert gelukkig wel het eigen initiatief van de branche om vakgenoten te toetsen op vakbekwaamheid. Het beleid van de overheid is er op gericht om alle loopbaanadviseurs in overheidsdienst te certificeren. Als gevolg daarvan wordt door de overheid bij het inhuren van loopbaancoaches meer en meer de eis gesteld dat deze CMI gecertificeerd moeten zijn.

Op dit moment hebben meer dan 500 loopbaanadviseurs (van die 15.000)  hun vakbekwaamheid aangetoond via CMI certificering 'onder accreditatie', waardoor zij de beschermde titel Register Loopbaanprofessional (RL) mogen voeren.  'Onder accreditatie' geeft aan dat CMI de eigen kwaliteit en de procedure heeft laten toetsen door een onafhankelijke partij, de Raad voor Accreditatie. Dit is een belangrijk gegeven. CMI is de enige certificerende instelling die loopbaanadviseurs onafhankelijk toetst en zelf ook door een onafhankelijke instantie wordt getoetst. Dit in tegenstelling tot erkenningen die door beroepsverenigingen worden afgegeven.

In de branche zijn de verantwoordelijkheden op een goede manier verdeeld. In de branchevereniging zijn de bureaus voor loopbaancoaching verenigd. Uiteraard worden zij geballoteerd; dit geldt ook voor de loopbaanadviseurs die lid willen worden van de beroepsvereniging. De beroepsvereniging heeft tot taak de ontwikkeling van de professionaliteit te bevorderen. De taak van de certificerende instelling (CMI) ligt in het onafhankelijk toetsen van de vakbekwaamheid.  In het CMI register kunt u alle gecertificeerde loopbaanprofessionals vinden.

Voor uitgebreide informatie over de kwaliteit van CMI als certificerende instelling en de daaraan verwante onderwerpen zie onderliggende informatie.

 

Bekijk de uitzending van Ondernemend Nederland (RTL7) over CMI.

opdrachtgevers200