Register van gecertificeerde loopbaanprofessionals

Certificering van loopbaanadviseurs (RL)

In Nederland werken circa 15000 loopbaanadviseurs. De overheid stelt geen voorwaarden als iemand zich loopbaanadviseur wil noemen, want het is immers geen beschermd beroep.  Loopbaanadviseurs, die zich professional voelen hebben meer en meer de behoefte om aan te tonen welke vakbekwaamheid ofwel meesterschap zij leveren, vooral ter bescherming van hun cliënten, die in een soms moeilijke levensperiode door de loopbaanadviseur begeleid worden. Opdrachtgevers krijgen hierdoor een professional in huis waardoor een garantie op kwaliteit kan worden afgegeven.

Register Loopbaanprofessional
De branche heeft daarom zelf het initiatief genomen tot een onafhankelijke certificerende instelling, die loopbaanadviseurs certificeert tot “Register Loopbaanprofessionals"(RL). 'Onder accreditatie' geeft aan dat CMI de eigen kwaliteit en de processen heeft laten toetsen door een onafhankelijke partij, de Raad voor Accreditatie. Dit is een belangrijk gegeven. CMI is de enige certificerende instelling die onafhankelijk toetst en zelf ook onafhankelijk getoetst wordt.

Dat is niet alleen belangrijk voor de loopbaanadviseur zelf om te weten of deze zich tot professional heeft ontwikkeld, maar is uiteraard ook van belang in de markt voor loopbaanadvisering zodat de opdrachtgevers kunnen selecteren op kwaliteit.

Meer informatie
Voor uitgebreide informatie over de kwaliteit van CMI als certificerende instelling en de daaraan verwante onderwerpen zie onderliggende informatie

Door u te laten certificeren door CMI kunt u zich in de markt onderscheiden!

loopbaanadviseur