Register van gecertificeerde loopbaanprofessionals

Over CMI

Career Management Institute Netherlands (CMI) is de certificerende instelling voor loopbaanadviseurs die hun vakbekwaamheid willen aantonen. CMI is zelf ook getoetst door de Raad voor Accreditatie, de instantie in Nederland die certificerende instellingen op kwaliteit toetst. CMI heeft aangetoond in staat te zijn certificering van loopbaanadviseurs op een competente, consistente en onafhankelijke wijze te kunnen uitvoeren.
De accreditatie is gebaseerd op een vierjaarlijkse beoordeling tegen de vereisten zoals vastgelegd in ISO/IEC 17024. De accreditatie is van toepassing op de activiteiten zoals deze in de scope voor de loopbaanadviseur zijn vastgelegd. deze zijn:

  • loopbaanbegeleiding
  • loopbaancoaching
  • outplacement
  • reïntegratie 2e spoor.

De accreditatie is van kracht onder voorwaarde dat CMI blijft voldoen aan de vereisten. CMI is in het openbare register van de Raad voor Accreditatie geregistreerd met registernummer C 582. De accreditatie werd op 30 maart 2010 verleend.  Om aan de eisen van de accreditatie te kunnen voldoen dient CMI zich te houden aan hoge kwaliteitseisen, aan vaststaande procedures en reglementen. Deze zijn vastgelegd in handboeken die onder 'Over CMI ' op dit deel van de site te lezen zijn. Naast de handboeken worden ook alle andere kwaliteitsaspecten onder 'Over CMI' behandeld. Dit zijn:

  • statuten, missie, visie en strategie
  • organisatieaspecten
  • gedragscode
  • privacyreglement
  • collectief merk
  • reglement voor klachten en bezwaren

Alle kwaliteitsaspecten worden in de gerelateerde nevenstaande menu items uitgebreid toegelicht