Register van gecertificeerde loopbaanprofessionals

Cliënten

U als cliënt wilt weten of een loopbaanadviseur kwaliteit levert. Een loopbaanadviseur wordt meestal benoemd in overleg met de opdrachtgever, d.w.z. de werkgever van de cliënt.  Vaak zal de coach iemand zijn die eerder naar tevredenheid een medewerker heeft begeleid of hij is  een goede bekende uit het netwerk van de opdrachtgever. Dat laatste hoeft echter niet te betekenen dat deze loopbaanadviseur de beste coach is voor de cliënt.

Initiatief nemen
Ons advies aan cliënten is dan ook om het voorstel van de werkgever weliswaar  niet in de wind te slaan, maar daarnaast wel het initiatief te nemen om via de CMI website  één of meerdere Register Loopbaanprofessionals (RL) uit de buurt telefonisch te benaderen.  De cliënt kan vervolgens een afspraak maken met één of twee van hen voor een kennismakingsgesprek. Zo ontstaat een alternatief voor het geval dat de adviseur via de werkgever niet bevalt of als er een vrije keuze wordt toegestaan. De cliënt kan de werkgever er uiteraard al in een vroeg stadium op wijzen dat hij het liefst met een Register Loopbaanprofessional wil werken, bij voorkeur van zijn/haar eigen keuze.

Waarom een door CMI gecertificeerde loopbaanadviseur?
Op dit moment hebben meer dan 500 loopbaanadviseurs (van die 15.000)  hun vakbekwaamheid aangetoond via CMI certificering 'onder accreditatie', waardoor zij de beschermde titel Register Loopbaanprofessional (RL) mogen voeren.  'Onder accreditatie' geeft aan dat CMI de eigen kwaliteit en de procedure heeft laten toetsen door een onafhankelijke partij, de Raad voor Accreditatie. Dit is een belangrijk gegeven. CMI is de enige certificerende instelling die loopbaanadviseurs onafhankelijk toetst en zelf ook door een onafhankelijke instantie wordt getoetst. Dit in tegenstelling tot erkenningen die door beroepsverenigingen worden afgegeven.

In de branche zijn de verantwoordelijkheden op een goede manier verdeeld. In de branchevereniging zijn de bureaus voor loopbaancoaching verenigd. Uiteraard worden zij geballoteerd; dit geldt ook voor de loopbaanadviseurs die lid willen worden van de beroepsvereniging. De beroepsvereniging heeft tot taak de ontwikkeling van de professionaliteit te bevorderen. De taak van de certificerende instelling (CMI) ligt in het onafhankelijk toetsen van de vakbekwaamheid.  In het CMI register kunt u alle gecertificeerde loopbaanprofessionals vinden. De door CMI gecertificeerde Register Loopbaanprofessionals maken een duidelijke keuze voor professionaliteit en bewezen kwaliteit.

Voor uitgebreide informatie over de kwaliteit van CMI als certificerende instelling en de daaraan verwante onderwerpen zie onderliggende informatie


 

clienten200