opdrachtgevers200 CMI is de enige certificerende instelling die loopbaanadviseurs onafhankelijk toetst en zelf ook door een onafhankelijke instantie wordt getoetst. Dit in tegenstelling tot erkenningen die door beroepsverenigingen worden afgegeven. Huurt u regelmatig of af en toe een loopbaanadviseur in? Lees dan op onze site waarom u moet kiezen voor een CMI-gecertificeerde professional!

Bewaren

clientenlogo

U als cliënt wilt weten of een loopbaanadviseur kwaliteit levert. Vaak zal de coach iemand zijn die eerder naar tevredenheid een medewerker heeft begeleid of hij is  een goede bekende uit het netwerk van de opdrachtgever. Dat laatste hoeft echter niet te betekenen dat deze loopbaanadviseur de beste coach voor u is. Ons advies? Kies een Register Loopbaanprofessionals (RL).

loopbaanadviseurs200

In Nederland werken circa 15000 loopbaanadviseurs. De overheid stelt geen voorwaarden als iemand zich loopbaanadviseur wil noemen, want het is immers geen beschermd beroep. De branche heeft daarom zelf het initiatief genomen tot een onafhankelijke certificerende instelling, die loopbaanadviseurs certificeert tot “Register Loopbaanprofessionals"(RL): het CMI. Bent u loopbaanadviseur? Op deze site vindt u meer informatie over de voordelen van certificering.

gecertificeerden200

CMI roept elke drie jaar de loopbaanadviseurs, die reeds door CMI met succes getoetst zijn op vakbekwaamheid, op voor recertificering. Om gecertificeerd te blijven dienen zij hun vakbekwaamheid te herbevestigen. Bovendien  moeten zij aantonen dat zij zich in de afgelopen drie jaar ontwikkeld hebben in het vakgebied en dat zij daarin nog steeds uitvoerend werkzaam zijn.

Nieuwsbrief

9 Redenen om voor CMI te kiezen:

  1. CMI borgt de kwaliteit van loopbaanprofessionals
  2. CMI stimuleert de ontwikkeling van loopbaanprofessionals
  3. CMI is geheel onafhankelijk
  4. CMI toetst normatief aan het beroepsprofiel
  5. CMI heeft een openbaar register voor Loopbaanprofessionals (RL’s)
  6. CMI is als certificerende instelling uniek in Europa
  7. CMI is geaccrediteerd volgens de Europese norm ISO / IEC 17024
  8. CMI’s certificering is meer dan registratie
  9. CMI heeft een beschermd logo en beeldmerk voor RL’s

CMI maakt het onderscheid!
Vele honderden gecertificeerde Register Loopbaanprofessionals door het hele land