Register van gecertificeerde loopbaanprofessionals

Belangrijke mededeling

Met ingang van december 2016 heeft CMI de accreditatie bij de Raad voor Accreditatie (C 582) overgedragen aan DNV GL. Deze wereldwijd werkende organisatie voor persoonscertificatie en certificatie van bedrijven en installaties verzorgt nu ook de certificering van Register Loopbaanprofessionals onder accreditatie bij de RvA.

In deze website wordt nog gesproken over de oude situatie. Er wordt gewerkt aan een nieuwe website die geheel gebaseerd is op de nieuwe werkwijze; de oude website komt binnen enkele weken te vervallen. In afwachting van dit moment zijn de bestaande teksten nog niet aangepast.
Wij verzoeken u hier goed rekening mee te houden.

Het bestuur CMI, januari 2017.

opdrachtgevers200 CMI is de enige certificerende instelling die loopbaanadviseurs onafhankelijk toetst en zelf ook door een onafhankelijke instantie wordt getoetst. Dit in tegenstelling tot erkenningen die door beroepsverenigingen worden afgegeven. Huurt u regelmatig of af en toe een loopbaanadviseur in? Lees dan op onze site waarom u moet kiezen voor een CMI-gecertificeerde professional!

Bewaren

clientenlogo

U als cliënt wilt weten of een loopbaanadviseur kwaliteit levert. Vaak zal de coach iemand zijn die eerder naar tevredenheid een medewerker heeft begeleid of hij is  een goede bekende uit het netwerk van de opdrachtgever. Dat laatste hoeft echter niet te betekenen dat deze loopbaanadviseur de beste coach voor u is. Ons advies? Kies een Register Loopbaanprofessionals (RL).

loopbaanadviseurs200

In Nederland werken circa 15000 loopbaanadviseurs. De overheid stelt geen voorwaarden als iemand zich loopbaanadviseur wil noemen, want het is immers geen beschermd beroep. De branche heeft daarom zelf het initiatief genomen tot een onafhankelijke certificerende instelling, die loopbaanadviseurs certificeert tot “Register Loopbaanprofessionals"(RL): het CMI. Bent u loopbaanadviseur? Op deze site vindt u meer informatie over de voordelen van certificering.

gecertificeerden200

Het certificaat is drie jaar geldig. Minimaal drie maanden voor het verlopen van het certificaat, dient de register loopbaan professional zich aan te melden voor recertificering. Dit kan via de website. Om gecertificeerd te blijven dienen register loopbaan professional hun vakbekwaamheid te herbevestigen. Bovendien  moeten zij aantonen dat zij zich in de afgelopen drie jaar ontwikkeld hebben in het vakgebied en dat zij daarin nog steeds uitvoerend werkzaam zijn. De toetsing moet plaats hebben voodat het certificaat is verlopen. (zie de datum op het certificaat). Tijdige aanmelding is de verantwoordelijkheid van de register loopbaan professional.

Nieuwsbrief

9 Redenen om voor CMI te kiezen:

  1. CMI borgt de kwaliteit van loopbaanprofessionals
  2. CMI stimuleert de ontwikkeling van loopbaanprofessionals
  3. CMI is geheel onafhankelijk
  4. CMI toetst normatief aan het beroepsprofiel
  5. CMI heeft een openbaar register voor Loopbaanprofessionals (RL’s)
  6. CMI is als certificerende instelling uniek in Europa
  7. CMI is geaccrediteerd volgens de Europese norm ISO / IEC 17024
  8. CMI’s certificering is meer dan registratie
  9. CMI heeft een beschermd logo en beeldmerk voor RL’s

CMI maakt het onderscheid!
Vele honderden gecertificeerde Register Loopbaanprofessionals door het hele land